İŞLETME BAŞVURULARI AYDINLATMA METNİ
Kuaförüm için işletme başvurusunda bulunan siz değerli işletme yöneticilerine/sahiplerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Bu aydınlatma metnini (“Aydınlatma Metni”) kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek için hazırladık.
Kuaförüm işletme başvurunuz kapsamında kişisel verilerinizi, aşağıda açıkladığımız yöntemler, amaçlar ve hukuki sebeplerle işliyoruz. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik aldığımız tedbirler ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atmanızı öneririz.
Kuaförüm Hangi Kişisel Verileriniz İşler?
Kuaförüm olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:
Kimlik Bilgileri : Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, imza ve imza sirkülerindeki bilgiler
İletişim Bilgileri : Telefon numarası, e-posta adresi, işyeri adresi
Mesleki Bilgiler : işletmedeki rolü/pozisyonu, işyeri açma ruhsatı
Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Telefonla gerçekleştirilen görüşmelere ait ses kayıtları ve görüşme içeriğinde elde edilen diğer kişisel veriler
Finansal Bilgiler : Banka hesap bilgileri (IBAN, şube, hesap numarası bilgileri)
Kuaförüm Kişisel verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler? Kuaförüm işletme başvurusunda bulunduğunuz https://kuaforum.co/basvuru/ adresi ve/veya tarafınıza iletilen online başvuru formu, e-posta ve telefon üzerinden elektronik olarak ve otomatik yöntemlerle; basılı formlar ve elden teslim ettiğiniz bilgi/belgeler vasıtasıyla ise fiziki olarak ve kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:
Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Bilgiler, Finansal Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Süreci
Hukuki :
Yetkili kişi, kurum veya kuruluşların Kuaförüm’den talepte bulunması halinde veya uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması; faaliyetlerimizin
Dayanılan Hukuki Sebepler
Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi getirebilmemiz için olması (KVKK md. 5/2-ç) yerine zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.kuaforum.co linkinden ulaşabilirsiniz.